wpdd9fb98e.png
wp351aca70.png
wp0f5e0c5e.png
wp2ae7e8c1.png
wpc50e3b8a.png
wpec510f37.png
wp2fbce898.png
wpc6bf1e61.png
wpe3193f44.png
wpb8dfe8ff.png
wpd156d40b.png
wpd5205660.png
wp4427e7ee.png
wp5d1a9278_0f.jpg
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Veiligheid en VCA zijn heden ten dage begrippen die in één adem worden genoemd.

 

Het is  een goede zaak om  veiligheid niet te onderschatten, er kan immers enorm materieel en persoonlijk leed door ontstaan, maar we moeten vermeende inspanningen om een goede veiligheid te bereiken ook niet overdrijven.

Een machine moet veilig zijn, maar er moet ook nog mee gewerkt kunnen worden!

 

Basis voor een goed afgewogen veiligheidsplan is onder andere een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Het opstellen daarvan is echt niet zo veel werk als wel eens wordt beweerd.

 

Technical Support helpt u een goed basis-veiligheidsplan op te stellen dat aan de Arbo dienst kan worden overlegd zonder dat dit een fortuin kost.

Ik kijk daarbij onder andere naar de Arbeidsmiddelenrichtlijn, Machinerichtlijn, NEN3140 en NEN1010.

wpec815f85_0f.jpg

Technical Support is VCA-VOL gediplomeerd

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif